Jste zde

Pasivní dům v Pržně

Technologie

Zdivo vápenopískový blok 175 mm, teplovzdušné vytápění Atrea s rekuperací, zdroj tepla elektrokotel, solární systém, motoricky ovládané venkovní žaluzie (částečně), čistička odpadních vod.

Parametry

  • faktor tvaru budovy A/V: 0,74 m2/m3
  • střední hodnota součinitele prostupu tepla: Uem=0,15 W/(m2K)
  • účinnost zpětného získávání tepla: n=83 %
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50: 0,5
  • měrná potřeba tepla na vytápění: Ea=19 kWh/(m2a)  (dle TNI 730329)
  • potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a
  • technické systémy budovy: PEa=59 kWh/(m2a)

Poznámky

V rámci programu Zelená úsporám byla podána žádost o dotaci na pasivní dům (oblast B), solární kolektory (oblast C.3) a kombinaci opatření (oblast D) a příslib dotace na projektovou dokumentaci.

Pohled jihovýchodní
Pohled na vstup domu
Pohled severovýchodní
Pohled severní
Pohled západní
Pohled jihozápadní