Jste zde

Pasivní dům v Jistebníku

Pasivní dům v Jistebníku

Technologie

Zdivo vápenopískový blok, komínový systém Schiedel Absolut, krb s uzavřeným spalováním 3-6 kW, teplovzdušné vytápění Atrea s rekuperací a integrovaným zásobníkem tepla, zemní výměník vzduchu, solární systém, inteligentní elektroinstalace Inels, systém využití dešťové vody v domě, vnitřní automatizované žaluzie.

Parametry

  • faktor tvaru budovy A/V: 0,63 m2/m3
  • střední hodnota součinitele prostupu tepla: Uem=0,17 W/(m2K)
  • účinnost zpětného získávání tepla: n=88 %
  • neprůvzdušnost obálky budovy: n50=0,51 (1/h)
  • měrná potřeba tepla na vytápění: Ea=9 kWh/(m2a)  (dle TNI 730329)
  • potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy: PEa=59 kWh/(m2a)

Poznámky

V rámci programu Zelená úsporám byla podána žádost o dotaci na pasivní dům (oblast B), solární kolektory s přitápěním (oblast C.3) a kombinaci opatření (oblast D). Celková dosažitelná výše dotace činí 350.000 Kč.

 

Západní pohled
Východní pohled
Jižní fasáda
Jihozápadní pohled
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Schodiště
Schodiště
Chodba
Obývací pokoj
Slunolam