Jste zde

O nás

Inesta Alta s.r.o. vznikla na podzim roku 2006 se záměrem vstoupit na začínající trh s výstavbou nízkoenergetických a pasivních staveb, které byly v ČR teprve v počátcích, a kde bylo možné očekávat, obdobně jako tomu bylo v sousedním Rakousku a Německu, velký a silně rostoucí zájem ze strany investorů. Tento zájem eskaloval na jaře roku 2009, kdy byl spuštěn program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. 

Firma obor činnosti později rozšířila a v současné době provádí také běžnou výstavbu, rekonstrukce stávajících domů s ohledem na úspory energií a jiné dílčí nebo celistvé stavební práce. Nosným programem firmy jsou také montáže vzduchotechnických systémů a rekuperačních jednotek. Firma se profiluje jako menší kompaktní stavebně montážní firma a takto může pružně reagovat na požadavky zákazníků a při tom operovat příznivými cenami. 

Současné sídlo firmy se nachází v budově Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Budova je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a umožňuje firmě využívat potenciál vysoké školy a přidružených vysoce odborných služeb v rámci PI VŠB-TUO v oblasti marketingu, managementu, komercionalizace či technologií. Firma se i takto neustále snaží být na špici v oboru a reagovat na nejnovější potřeby zákazníků.

Speciální prvek pro eliminaci tepelného mostu ve stavební konstrukciSpeciální prvek pro eliminaci tepelného mostu ve stavební konstrukci