Jste zde

Zajímavosti - pasivní stavby v Rakousku

Zúčastnili jsme se exkurze do Rakouska pořádané pro zájemce v rámci konference pasivní domy v Bratislavě. Zde bylo možno shlédnout realizované pasivní stavby s komentářem architekta nebo zástupce investora. Jednalo se o stavby většího charakteru, konkrétně dva bytové domy, výzkumné centrum Vídeňské univerzity a první pasivní supermarket v Evropě.

Na fotografiích níže je možné si povšimnout, že pasivní stavby v Rakousku (zejména bytové domy) se nijak významně neliší od běžné výstavby. U uvedených staveb je obvykle nosným materiálem dřevo, v případě vyšších staveb železobeton. Opláštění je často dřevěné, někdy dřevěné a omítnuté. Členitý tvar fasády bytového domu na obrázcích (žlutošedivá stavba), který by se mohl zdát nevýhodný svým tvarem pro pasivní stavbu (poměr A/V), je mnohdy pouze zdáním. Základní kostra domu je poměrně kompaktní a mnohé vystupující konstrukce již nepatří do zateplené části domu. Otázkou pak zůstává, nakolik jsou uživatelé informováni, jak objekt správně využívat, když jsme byli v případě jednoho bytu skrze prosklené verandy svědky toho, že dveře mezi vytápěnou částí a nevytápěnou předsíní bytu byly trvale otevřeny. 

V případě výzkumného centra v Tullnu, nedaleko Vídně, se jednalo o stavbu téměř pasivní (15,5 kWh/m2a ?) zajímavou některými neotřelými a inovativními prvky. Nosným prvkem stavby je železobeton, fasáda je opláštěná dřevem. Střecha stavby je osazena rozsáhlou fotovoltaikou pokrývající zhruba 20% všech energetických potřeb výzkumného centra. V době naší návštěvy byla stavba v provozu velmi krátce a celý sofistikovaný systém řízení se teprve odlaďoval. Zaujalo nás zejména samočinné řízení světel dle denního osvětlení nebo inteligentní fasáda vnitřního traktu, která samočině zatahuje nebo roztahuje venkovní lamely dle aktuální potřeby světla a tepla v objektu. Navíc je vybavena systémem automatického čištění skleněných ploch jezdícím v dobře ukrytých vodících kolejničkách. Fasáda je tak stisknutím knoflíku umyta a setřena dlouhými stěrkami. Údajně malým nedostatkem (zatím) je vysoká hlučnost při mytí, kdy již při prvním spuštění mytí vyběhli vědci ze svých kanceláří, aby se podívali, co se děje. I tak mohou probíhat inovace...

Poslední naší zastávkou byla návštěva údajně prvního pasivního supermarketu v Evropě. Celá stavba je umístěna ve vnitřní zástavbě města a je velmi příjemně zasazena do terénu a ozeleněna na střeše a ze dvou svých stran. Účastníci exkurze si také mohli vyzkoušet, jak se v takovém supermarketu nakupuje, což téměř všichni učinili...

Pro méně znalé problematiky pasivních domů zde uvádíme, že dosažení pasivního standardu u velkých budov je podstatně jednodušší nežli u malých rodinných domků. Také platí, že čím kompaktnější stavby (poměr plochy ku objemu), tím spíše se dosáhne hodnot pasivní stavby. Toto také souvisí s klimatickým umístěním stavby. Laicky vysvětleno, dům který je pasivní v Rakousku, nemusí být pasivním ve Švédsku. Naopak například dům, který u nás například těsně nevyjde jako pasivní (případ malých bungalovů) může být v Rakousku, v zemi vyšších solárních zisků, bez problémů pasivní. V tomto ohledu dosažení pasivity lze čekat velkou budoucnost v revitalizaci našich panelových domů, kde by dosažení hodnot pasivního domu nemělo být až tak složité. Bohužel to zatím naráží na spoustu jiných úskalí.

Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní bytový dům ve Vídni
Pasivní výzkumné centrum v Tullnu
Pasivní výzkumné centrum v Tullnu
Automatizovaná fasáda
Fotovoltaické panely
Pasivní supermarket ve Vídni
Pasivní supermarket ve Vídni
Dobíjecí stanice elektroskútrů a elektrokol